נורית לאמעי: משרד החינוך צודק כאשר הוא מחייב תלמידים במעורבות קהילתית

מהי מטרת העל של משרד החינוך? בחוק החינוך הממלכתי התשס”ד, 2003, נכתב כי מטרתה של מערכת החינוך היא:

“לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל”.

לפי נורית לאמעי, מקריאה בחוק, נראה מתחייב כמעט מצד משרד החינוך, לעגן את תחום המעורבות החברתית והאזרחית, כאבן יסוד ותחום לימודים מוגדר ומבוסס כחובת השתתפות לתלמידים. משום כך, אומרת נורית לאמעי, אנחנו כמורים ואנשי חינוך, לא צריכים להתייחס ליוזמת משרד החינוך, ״התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית״ כאל פעילות העשרה, אלא כחלק אינטרגלי מתוכנית החינוך של תלמידי ישראל. לא מדובר בהעשרה, אלא חיבור בין התלמידים לקהילה, הן לטובת הקהילה והן לטובתם של התלמידים.

כתיבת תגובה

נגישות